CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá đất tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh

Đăng lúc: 00:00:00 18/03/2021 (GMT+7)
100%

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Tượng Lĩnh xã Xã Thăng Bình

 Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Tượng Lĩnh xã Xã Thăng Bình