CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giám sát tại huyện Nông Cống

Đăng lúc: 14:42:18 01/03/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 29-02-2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Nông Cống.

 IMG_1161.JPG
Các thành viên Đoàn giám sát

    Cùng tham gia đoàn giám sát có ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn; đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành có liên quan.
    Tiếp đoàn, huyện Nông Cống có đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Nga, Phó CT HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND-UB MTTQ huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện Nông Cống.

IMG_1194.JPG
Đ.c Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện NC phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

   Giai đoạn 2018-2023, huyện Nông Cống  đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng và ban hành Kế hoạch, Đề án thực hiện. Đồng thời, kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật theo quy định.  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng các văn bản triển khai rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành rà soát, xây dựng các kế hoạch, đề án sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

IMG_1166.JPG
Các đại biểu huyện NC tại buổi giám sát

   Tính đến ngày 31/12/2023, toàn huyện có 105 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 11 đơn vị so với năm 2018. Cụ thể: Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, giảm 8 đơn vị so với năm 2018; đối với các đơn vị sự nghiệp khác: giảm 3 đơn vị. Hiện toàn huyện có 2.085 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 91 viên chức.

   Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, theo quy định. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất không cao hơn quy định.

    Tuy nhiên, chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa số các đơn vị sự nghiệp công lập được giao còn thấp, một số đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ (nhất là lĩnh vực giáo dục), do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn. đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ còn hạn chế. Nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định, làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

IMG_1160.JPG

Đ.c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận buổi làm việc

   Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính  sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Nông Cống, giai đoạn 2018-2023.  Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, huyện Nông Cống cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp nói chung, các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập nói riêng, để các đơn vị tự chủ được nguồn kinh phí, đảm bảo cho hoạt động thường xuyên.  Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp nếu có khả năng thu gọn đầu mối để triển khai thực hiện, trên tinh thần được người dân đồng tình. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19 của TTCP. Về thực hiện cơ chế tự chủ, huyện cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay để thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ.

Hoàng Yến