CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 13 lô đất ở tại xã Trường Trung

Đăng lúc: 09:44:45 07/02/2023 (GMT+7)
100%

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 13 lô đất ở tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn xã Trường Trung được phê duyệt tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Nông Cống).