CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Xã Tân Phúc ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: 09:41:59 12/05/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 12-5, xã Tân Phúc tổ chức ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Dự buổi ra mắt có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Image-1 (17).jpg 

Tại đây, xã Tân Phúc đã thông qua quyết định thành lập Ban điều hành mô hình, thông qua Quy chế hoạt động của mô hình.

     Theo đó,  Ban điều hành mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Tân Phúc gồm 16 thành viên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành gồm 9 điều quy định rõ nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban điều hành. Ban điều hành hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung theo sự điều hành của Trưởng ban, có sự phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Thông qua họp Ban điều hành, các thành viên trong Ban cùng nhau thảo luận, thống nhất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ban điều hành duy trì chế độ họp 01 lần/tháng; khi cần thiết có thể họp đột xuất tùy vào điều kiện thực tế.

   Nội dung hoạt động của Ban điều hành: Phổ biến, giáo dục và hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ủng hộ các chủ trương của cấp ủy Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của UBND trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nghiên cứu, đề ra những giải pháp đem lại hiệu quả để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lắng nghe phản ánh và kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề, nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm cán bộ, công chức chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

     Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, làm tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo quy định; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp công sức xây dựng, mở rộng đường giao thông. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật Đất đai sửa đổi; Luật bảo vệ môi trường; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

    Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, làm tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt công tác khuyến học khuyến tài; nâng cao chất lượng y tế cộng đồng; kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB ở các thôn; thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Nắm chắc tình hình nhân dân, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Image-1 (16).jpg

   Sau khi Ban Điều hành mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Tân Phúc   ra mắt, nhận nhiệm vụ, lãnh đạo ban Dân vận Huyện ủy Nông Cống  đã triển khai tập huấn xây dựng mô hình với nội dung:  Quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

    Thông qua việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền 2023”; đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác Dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phúc lần thứ XXVII và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Yến