CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Phiên họp quý III Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Cống

Đăng lúc: 09:27:05 18/10/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 17-10, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ quý III Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Nông Cống đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quý IV năm 2023.

   Image-1 - 2023-10-18T092220.145.jpg
   Trong 9 tháng năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định chính trị và an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.

    Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện đạt 557.031 triệu đồng, tăng 44.719 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 8,7%, hoàn thành 88,8% chỉ tiêu được giao với 11 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn. Dư nợ bình quân đạt 49,8 triệu đồng/hộ, tăng 11,6 triệu đồng/hộ so với đầu năm. Một số xã có tăng trưởng so với đầu năm, như: Hoàng Sơn, thị trấn Nông Cống, Tân Phúc, Công Liêm…Một số xã có dư nợ tín dụng cao, gồm: Tế Nông, Công Chính, Yên Mỹ…Kết cấu dư nợ các chương trình tín dụng chuyển dịch hợp lý, phù hợp với thực tiễn hoạt động.

   Về chất lượng tín dụng, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, ban giảm nghèo các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước; các quy định, quy trình cho vay của Ngân hàng CSXH  đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

   Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ chức các phiên họp giao ban theo kế hoạch, đánh giá thực trạng tín dụng, tình hình hoạt động của các tổ vay vốn, triển khai các chương trình cho vay, tuyên truyền và tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay tại điểm giao dịch xã. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các Tổ chức chính trị xã hội đến ngày 30/9/2023 đạt 552.891 triệu đồng, tăng 44.285 triệu đồng so với 31/12/2022, chiếm 99,2% tổng dư nợ cho vay, với 318 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 11.358 hộ còn dư nợ.

   Trong quý III năm 2023, Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức 94 phiên giao dịch, giao ban tại xã. Tại các phiên giao dịch được lắp đặt camera giám sát trực tuyến với Ngân hàng CSXH cấp trên; công tác giao dịch xã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an ninh, an toàn.

   Tuy nhiên, hoạt động của Ban đại diện trong quý III năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, đó là: Một số thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn xã quản lý. Một số xã triển khai chưa tốt hoặc chậm công tác rà soát nhu cầu vốn các chương trình tín dụng. Công tác kiểm tra sau cho vay của nhiều Hội đoàn thể cơ sở không hiệu quả. Chất lượng tín dụng không bền vững. Một số hộ vay vốn sử dụng sai mục đích.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện yêu cầu Ban đại diện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40, ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06, ngày 10/6/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường tuyên truyền, huy động tiết kiệm dân cư trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Công an xác minh nơi cư trú của khách hàng vắng mặt tại địa phương để làm tốt công tác cho vay; phối hợp cùng Ủy ban MTTQ, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện cho vay theo Nghị quyết 11 đúng quy định; thường xuyên rà soát nhu cầu vốn vay, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn.

   Đồng chí Phạm Hồng Hạnh yêu cầu các thành viên Ban đại diện tăng cường, áp dụng nhiều giải pháp để xử lý, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để các đối tượng vay vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao.

Hoàng Yến