CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Xây dựng mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại BVĐK huyện và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan

Đăng lúc: 10:42:22 04/07/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Đề án 06 hiện nay huyện Nông Cống đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại BVĐK huyện và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan.

 Việc xây dựng mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, giảm thiểu số giấy tờ công dân phải xuất trình, ứng dụng thẻ CCCD gắn chíp, sử dụng hiệu quả ứng dụng Định danh điện tử VNeID trong khám chữa bệnh, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06 sâu rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời đảm bảo 100% công dân có thẻ CCCD gắn chíp để khám chữa bệnh, 70% số công dân có thông tin BHYT trả về, từ đó dần hình thành thói quen thay thế sử dụng BHYT giấy và ứng dụng VssID trong các lần khám chữa bệnh về sau.

Hiện nay BVĐK Nông Cống và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mô hình đi vào hoạt động, như đầu tư trang bị đầu đọc mã QR code theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế.... Để góp phần đưa mô hình vào hoạt động, người dân đi khám bệnh tại BVĐK Nông Cống và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan cần mang theo Căn cước công dân gắn chíp để thực hiện đăng ký khám chữa bệnh thay cho việc xuất trình thẻ BHYT giấy, ứng dụng VssID như trước đây.

 

 

Nguyễn Thơ