CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Đăng lúc: 11:13:54 08/01/2024 (GMT+7)
100%

UBND huyện Nông Cống vừa ban hành Kế hoạch triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Nông Cống. Đối tượng là các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian thực hiện từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025.

 Theo đó huyện Nông Cống sẽ triển khai thực hiện các mô hình gồm: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy; Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VneID; Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp và VneID; Triển khai tại các cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực; các tổ chức hành nghề công chứng; Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà nghỉ, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, Khách sạn, Nhà khách, Nhà công vụ…; Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại các Cơ sở khám chữa bệnh; Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại nhà ga đường sắt; Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công; Đảm bảo điều kiện công dân số; Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số; Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống...

            Thông qua đó nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng các Mô hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Cống trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công dân số huyện Nông Cống trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

 

 

Nguyễn Thơ