CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Huyện Nông Cống đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo điều hành

Đăng lúc: 14:11:41 02/01/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2023 huyện Nông Cống tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ….

 Đến nay 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; thực hiện hiệu quả phần mềm theo dõi nhiệm vụ đối với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định, hiệu quả.

29/29 xã, thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến, trên 50 thôn của 7 xã có truyền hình trực tuyến một chiều.

100% lãnh đạo cấp ủy từ cấp huyện đến cấp xã đã được cấp, tập huấn và sử dụng chữ ký số; 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành; 100% các đơn vị thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; tại bộ phận một cửa, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết.

Tổng số văn bản được gửi đi trên phần mềm TDoffice tính đến ngày 29/11/2023 là 11703 văn bản được ký số gửi trên hệ thống, tỷ lệ ký số là 99,94%.

 

 

Nguyễn Thơ