CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “3 không” trên địa bàn xã Vạn Hòa

Đăng lúc: 14:06:44 09/11/2023 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/11/2023, tại Hội trường UBND xã Vạn Hòa, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện điểm mô hình “ 3 không” trên địa bàn xã Vạn Hòa.

 zalo.jpg

Mô hình 3 không được triển khai trên địa bàn xã Vạn Hòa gồm những nội dung đó là: không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công (UBND xã thực hiện việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với công dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp không phải khai báo thông tin nhiều lần khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến); Không dùng tiền mặt trong một số dịch vụ thiết yếu (Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng một số dịch vụ thiết yếu như thanh toán tiền điện, nước, mua sắm tại chợ và cửa hàng, thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công); Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền.

         Để triển khai thực hiện mô hình, xã lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Thực hiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với cổng dịch vụ công trực tuyến. Cài đặt tài khoản định danh điện tử  VNEID cho người dân. Tạo tài khoản cho người dân để khai thác, sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Cài đặt, tạo lập tài khoản APP dùng chung của tỉnh cho người dân, doanh nghiệp. Tạo lập chữ ký miễn phí cho người dân. Tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, cửa hàng, điểm thanh toán tiền điện. Cài đặt miễn phí ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng. Tập huấn cho tổ triển khai thực hiện. Thời gian triển khai trên điạ bàn xã Vạn Hòa từ ngày 10/10  đến ngày 30/11/2023.

        Trần Hà