CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 10:08:34 09/06/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

IMG_0299.jpg 

Tham dự hội nghị có thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; Thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện; Thành viên Tổ giúp việc cho BCĐ chuyển đổi số huyện; Bệnh viện Đa khoa huyện; Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan; Đội QLHC về TTXH - Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Về kết quả Chuyển đổi số, thời gian qua BCĐ Chuyển đổi số huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn hạ tầng số, kinh tế số cho 400 người là Công chức Văn hóa xã, Tổ trưởng tổ Công nghệ số cộng đồng, Bí thư chi đoàn và đại diện 12 hộ gia đình có sản phẩm Ocop; tiến hành nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện. Tính đến tháng 6/2023, BCĐ đã đăng 13 tin, bài liên quan đến Chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử huyện; trên 50 tin, bài tuyên truyền trên hệ thông truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

     Cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện từng bước phát triển. 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc  trên môi trường điện tử; đến nay có gần 4.000 văn bản được gửi đi trên phần mềm quản lý TDOffice; tổng hồ sơ trực tuyến 359.614 hồ sơ, trong đó có 344.230 hồ sơ được xử lý đúng hạn, đạt 97,94%. Trang Thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử 29 xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chỉ đạo, điều hành.

   Đối với kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính  còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, Công an xã. Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023 đã giải quyết 5.958/6.079 hồ sơ thường trú, đạt 98%; 519/546 hồ sơ tạm trú, đạt 95%; 1.040/1.040 hồ sơ lưu trú, đạt 100%; 04/04 hồ sơ tạm vắng, đạt 100%; giải quyết 03/03 hồ sơ thuộc lĩnh vực PCCC; 1.723/1.919 hồ sơ đăng ký xe; 178/194 trường hợp nộp phạt giao thông đường bộ. Đến ngày 8/6/2023, Công an huyện cơ bản hoàn thành việc làm sạch dữ liệu và cấp CCCD cho công dân đến độ tuổi theo quy định.

    Công an huyện duy trì 02 tổ cấp CCCD và kích hoạt Định danh điện tử tại đơn vị và các xã, thị trấn. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, kết quả 99% thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công. Các nội dung của Đề án được triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định, đạt hiệu quả; công tác tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công được nâng cao.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện yêu cầu từ nay đến ngày 15/6/2023, các xã, thị trấn tổ chức họp, rà soát lại nhiệm vụ, xác định rõ những tồn tại hạn chế; sau rà soát có kết luận của Chủ tịch UBND xã, thị trấn phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên và báo cáo về UBND huyện. Các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành báo cáo tiến độ thực hiện Chuyển đổi số  hàng ngày về Công an huyện; hàng tháng định kỳ gửi báo cáo về UBND huyện.

    Về tài khoản định danh điện tử, đồng chí  yêu cầu các xã, thị trấn xác định chính xác số lượng  công dân đủ điều kiện quản lý lên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  trước ngày 12/6/2023. Đến ngày 15/6/2023, 100%  cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1; việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoàn thành trước  ngày 20/6/2023.

    Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Lợi Đức giao Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Công an huyện xây dựng tin, bài tuyên truyền về công tác Chuyển đổi số trên hệ thống Đài truyền thanh; các ngành Tư pháp, Giáo dục, Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có hướng khắc phục.

Hoàng Yến