CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Bản tin chuyển đổi số

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

UBND huyện Nông Cống vừa ban hành Kế hoạch triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Nông Cống. Đối tượng là các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ...

Huyện Nông Cống đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo điều hành

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2023 huyện Nông Cống tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ….

Năm 2024, huyện Nông Cống tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số trên các lĩnh vực

Trong năm 2023, hoạt động Chuyển đổi số trên địa huyện Nông Cống đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về Chuyển đổi số của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp được nâng cao.

Huyện Nông Cống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức

Trong thời gian qua, việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được huyện Nông Cống chỉ đạo tại các cuộc họp trực tuyến, trực tiếp với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tập huấn về chuyển đổi số cho các tổ công nghệ số cộng đồng

Sáng 07/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2022 huyện Nông Cống có 64 cá nhân có chức danh là Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học chuyển đổi số trực tuyến.

Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2022 huyện Nông Cống có 64 cá nhân có chức danh là Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học chuyển đổi số trực tuyến.

Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “3 không” trên địa bàn xã Vạn Hòa

Sáng ngày 9/11/2023, tại Hội trường UBND xã Vạn Hòa, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện điểm mô hình “ 3 không” trên địa bàn xã Vạn Hòa.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Xây dựng mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại BVĐK huyện và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan

Thực hiện Đề án 06 hiện nay huyện Nông Cống đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại BVĐK huyện và BVĐK Tâm Đức Cầu Quan.

Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2022 huyện Nông Cống có 64 cá nhân có chức danh là Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học chuyển đổi số trực tuyến.

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.