CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Xã Tân Khang ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: 10:16:18 22/05/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 19-5, xã Tân Khang tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Các đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Nguyễn Ngọc Hậu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tới dự.

Tại đây, xã Tân Khang đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền cơ sở dân vận khéo”; thông qua Nghị quyết của Đảng ủy, công bố Quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” gồm 16 thành viên.

b5a9bd5a9d7843261a69.jpg

Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 9 điều. Trong đó quy chế đã quy định rõ nguyên tắc hoạt động của mô hình là: Tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định của địa phương; Ban điều hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ theo sự điều hành của Trưởng ban, có sự phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Thông qua họp Ban điều hành, các thành viên trong Ban cùng nhau thảo luận, thống nhất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

          Nội dung hoạt động của Ban điều hành là: Phổ biến, giáo dục và hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ủng hộ các chủ trương của cấp ủy Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của UBND trong phát triển kinh tế - xã hội, QPAN. Nghiên cứu, đề ra những giải pháp đem lại hiệu quả để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn. Lắng nghe phản ánh và kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề, nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm cán bộ, công chức chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     Các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Tân Khang tập trung vào các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực như:

          Đối với phát triển kinh tế, địa phương tập trung làm tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo quy định; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án giao thông và thu hồi đất giải phóng mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp công sức xây dựng, mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật Đất đai sửa đổi; Luật bảo vệ môi trường; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

         Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, làm tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng xã hội học tập tại địa phương; làm tốt công tác khuyến học khuyến tài; nâng cao chất lượng y tế cộng đồng; thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Trên lĩnh vực QPAN, giữ gìn đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

         Ngay sau khi Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Tân Khang ra mắt, nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hậu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai tập huấn xây dựng mô hình với nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, CT MTTQ huyện ghi nhận xã Tân Khang là một trong những xã thuộc tốp đầu của huyện trong xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhữg năm qua xã Tân Khang làm tốt công tác dân vận giúp cho địa phương xây dựng thành công xã NTM, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Trong thời gian tới xã Tân Khang cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Chính quyền cần thực hiện tốt công cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ các nhu cầu của nhân dân. Công khai các thủ tục hành chính; nghiên cứu bố trí phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân, bố trí phòng tiếp công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cần chú trọng đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc. Thực hiện các thư cảm ơn đối với những việc làm tốt của nhân dân; thư chúc mừng động viên nhân dân; thư xin lỗi những việc làm chưa tốt của công chức với nhân dân; thư chia buồn khi có công dân qua đời... Qua đó góp phần đưa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xã  Tân Khang đạt hiệu quả cao nhất.

 

Nguyễn Thơ