CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC của các cơ sở giáo dục trên đia bàn huyện

Đăng lúc: 15:07:09 24/05/2023 (GMT+7)
100%

Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, ngày 24-5, Phòng giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện Nông Cống tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của các cơ sở giáo dục trên đia bàn huyện.

 Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của 103 trường học trên địa bàn huyện.
52c3072603e6ddb884f7.jpg

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản của:  Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 18 ngày 10/5/2023 của Ban Thưởng vụ Huyện ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 17/5/2023 của UBND huyện Nông Cống về việc tăng cường, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Khái quát tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước, địa bàn tỉnh thời gian qua, bài học kinh nghiệm; các quy định của pháp luật về PCCC, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC cơ sở, tổ chức đội PCCC cơ sở và hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy.

Thông qua lớp huấn luyện giúp cho các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử có văn hóa trong và ngoài trường học; đồng thời tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các trường hợc; cũng qua lớp huấn luyện này giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền PCCC và CNCH tại các đơn vị trường học và các khu dân cư; và nâng cao ý thức chủ động trong công tác PCCC và CNCH  tại các nhà trường trên địa bàn huyện.

 

Nguyễn Thơ